Thi thể bé sơ sinh nghi bị bắt cóc trong bao tải ghi tên cha

Pháp luật
Theo người phát hiện thi thể nghi là của cháu bé bị bắt cóc cho biết, bao bì đựng thi thể cháu bé có ghi tên bố cháu (tên Thuận) và số điện thoại.
Xem thêm