Tòa bác tài liệu quốc tịch nước ngoài của Vũ 'nhôm'

Pháp luật
Qua xem xét các tài liệu này do luật sư của bị cáo Vũ cung cấp, HĐXX đã không chấp nhận tài liệu này. Theo chủ tọa phiên tòa, tài liệu này là bản photocopy, tiếng nước ngoài chưa được dịch sang tiếng Việt - ngôn ngữ sử dụng trong phiên tòa này.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT