Tòa kết luận thế nào về hành vi ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh?

Pháp luật
"Các bị cáo mà đứng đầu là Đinh La Thăng đã vi phạm quy định, thực hiện chỉ định thầu gây nhiều hậu quả nghiêm trọng; Số tiền thiệt hại hơn 119 tỷ đồng và hơn 13 tỷ đồng bị tham ô chưa nói hết được hậu quả trong vụ án" - chủ tọa tuyên đọc bản án sơ thẩm, sáng 22/1.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT