Triệp tập đại diện Bộ Tài chính, Ngân hàng NN tới phiên xử ông Thăng

Pháp luật
Sáng 19/3, Chủ tọa phiên xét xử ông Đinh La Thăng và đồng phạm cho biết đã triệu tập đại diện một số cơ quan như Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước... nhưng họ chưa có mặt. Tòa sẽ tiếp tục triệp tập nếu thấy cần thiết.
Xem thêm