Xét xử vụ chạy thận ở Hòa Bình: Khai theo tài liệu của điều tra viên?

Pháp luật
Về các lời khai liên quan chức trách và nhiệm vụ của bị cáo Hoàng Công Lương, bị cáo này xin thay đổi và cho rằng lời khai đó tại giai đoạn điều tra dựa trên tài liệu điều tra viên cung cấp.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT