Phát hiện cây 2.624 năm tuổi siêu hiếm trên trái đất

Video
Các nhà khoa học nghiên cứu ở vùng đầm lầy Bắc Carolina, Mỹ, đã phát hiện ra một cây bách hói (Taxodium distichum) ít nhất 2.624 tuổi.