Phát hiện cơ sở chế biến mỡ bẩn tại Đồng Nai

Video
Gom mỡ bẩn, nội tạng thối nấu thành mỡ đem bán. Ăn phải mỡ này lâu lâu thì chắc cũng sinh ra khối bệnh mất.