Phát hiện loài mực đỏ như máu ở độ sâu hàng nghìn mét

Video
Tàu thám hiểm của Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Mỹ phát hiện loài mực có cấu tạo cơ thể kỳ lạ màu đỏ rực dưới vịnh Mexico.