Phát hiện lỗi mới phát sinh trên Boeing 737 MAX

Video
Boeing phát hiện thêm lỗi mới trong hệ thống phần mềm của máy bay 737 MAX khiến cho phần mềm khác bị vô hiệu hoá trong quá trình khởi động.