Phát hiện ngôi sao cách Trái Đất 9 tỷ năm ánh sáng

Video
Kính viễn vọng không gian Hubble của NASA tìm ra Icarus, ngôi sao xa nhất từng quan sát được, nhờ hiện tượng thấu kính hấp dẫn.