Phát hiện ngôi sao cách Trái Đất 9 tỷ năm ánh sáng

Video
Kính viễn vọng không gian Hubble của NASA tìm ra Icarus, ngôi sao xa nhất từng quan sát được, nhờ hiện tượng thấu kính hấp dẫn.

VIDEO MỚI NHẤT