Phát thực phẩm miễn phí cho dân phố Trúc Bạch

Video
Cơ quan chức năng chuyển rau, thịt cá miễn phí cho người dân sống tại khu cách ly Trúc Bạch. Mỗi hộ nhận khoảng 3 bó rau và một phần thịt, cá.