Phạt tiền người vừa sang đường vừa xem điện thoại

Video
Những người vừa đi sang đường vừa xem điện thoại ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) có thể bị phạt 50 Nhân dân tệ theo quy định mới.