Phí cầu đường ở châu Âu: Rẻ gần như cho

Video
Rất nhiều nước châu Âu gần như miễn phí cầu đường cho người dân, điều này trực tiếp tác động tới sự phát triển giao thông liên quốc gia của lục địa già.

VIDEO MỚI NHẤT