Phi công lái F-22 Raptor tán gẫu khi tiếp nhiên liệu trên không

Video
Một đoạn video trên Youtube phi công lái F-22 Raptor tán gẫu với đồng nghiệp khi đang tiếp nhiên liệu đã gây sốt trong cộng đồng mạng.