Phì cười với trò nhảy sạp đỉnh cao bằng đầu

Video
Trò chơi dân gian ở mức cực khó này đang khiến nhiều bạn trẻ hào hứng chia sẻ.