Phi khỏi xe máy để tránh xe buýt mất phanh

Video
Người đàn ông ngồi sau chiếc xe tay ga ngoái đầu nhìn rồi hốt hoảng tụt khỏi yên đúng lúc xe buýt lao xoẹt qua.
Xem thêm