Phiên bản hiện đại hóa xe tăng Abrams - M1A2C

Video
Quân đội Mỹ đổi tên 2 phiên bản hiện đại hóa cuối cùng của xe tăng Abrams - M1A2 (System Enhancement Package) (SEP) v. (versions) 3 và 4, thành M1A2C và M1A2D.