Phó phòng Sở Giáo dục Hà Giang đã sửa điểm như thế nào?

Video
Khi nhận được các tin nhắn đề nghị thay đổi điểm gửi đến điện thoại, ông Lương lấy đáp án của Bộ Giáo dục để thay cho file chứa đáp án của thí sinh.