Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình mặc áo vải cày ruộng đầu năm

Video
Sáng 11/2, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng các bô lão xuống đồng cày ruộng trong lễ Tịch Điền Đọi Sơn (Hà Nam) mong năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Xem thêm