Phóng sinh chim, rùa, cá đầu năm mới

Video
Phóng sinh các loài vật như chim, cá, rùa....là phong tục ngày Tết của người Việt cầu mong điều lành trong năm mới..