Phòng xét nghiệm 10.000 ca nghi nhiễm nCoV mỗi ngày

Video
Phòng thí nghiệm ở Vũ Hán được xây dựng trong 12 ngày, vừa sản xuất kit xét nghiệm axit nucleic vừa phân tích mẫu bệnh phẩm từ các bệnh viện.