Phủ Tây Hồ chật kín người cầu an

Video
Hàng nghìn người đến Phủ Tây Hồ ngày đầu năm mới, cầu bình an, may mắn cho gia đình.