Phương án nào giúp Hà Nội hồi sinh sông Tô Lịch?

Video
Khi công nghệ Nhật Bản chưa chắc chắn sẽ làm sạch nước sông Tô Lịch, đâu sẽ là giải pháp để hồi sinh một con sông chết giữa thủ đô Hà Nội?