Phút bảo vệ ngân hàng đối mặt tên cướp cầm súng tay trái

Video
Tên cướp đeo khẩu trang, tay trái cầm súng, lên đạn và gí vào đầu bảo vệ, khống chế nhóm nhân viên ngân hàng ở Vĩnh Long, ra lệnh mở két gom tiền vào túi.

VIDEO MỚI NHẤT