Quả dại 'bỏ đi' ở Việt Nam được bán 700.000 đồng/kg ở Nhật Bản

Video
Tầm bóp vốn là loại quả mọc dại ở Việt Nam nhưng ở Nhật Bản, loại quả này lại được bán với giá 700.000 đồng/kg, cao hơn giá cherry nhập khẩu ở Việt Nam.