Quá trình chế tạo tàu xây dựng lớn nhất thế giới

Video
Tàu xây dựng Pioneering Spirit nặng hơn một triệu tấn được chế tạo hàng nghìn khối lớn đúc sẵn và hàn lại với nhau.