Quá trình hình thành cồn cát trên biển Cửa Đại

Video
Cồn cát trên biển Cửa Đại tiếp tục mở rộng thêm 50 m về phía Bắc, tạo thành lá chắn tự nhiên ngăn chặn sạt lở cho bờ biển Hội An.