Quá trình máy bay nạp nhiên liệu giữa không trung

Video
Hai máy bay sẽ bay cách nhau khoảng 9 - 15 mét, với tốc độ ổn định hơn 900 km/h và kết nối với nhau qua cần tiếp nhiên liệu.

VIDEO MỚI NHẤT