Quá trình ra đời của viên kim cương xanh lớn nhất thế giới

Video
Hope, viên kim cương xanh lớn nhất thế giới, hình thành ở độ sâu 160 triệu km và được đẩy lên mặt đất bởi magma nóng chảy.