Quá trình sản xuất dây thừng leo núi

Video
Công nhân phải sử dụng nhiều loại máy móc và công đoạn phức tạp để tạo ra những sợi dây thừng leo núi bền chắc với độ căng tốt.

VIDEO MỚI NHẤT