Quá trình sơn lại một chiếc Boeing 777 phức tạp như thế nào

Video
Đoạn video tua nhanh quá trình sơn lại một chiếc Boeing 777 của hãng Emirates cho thấy việc này đòi hỏi nhiều công đoạn phức tạp, cần sự hỗ trợ của máy móc quy mô lớn.
Xem thêm