Quán bánh canh tôm tích thu 12 triệu mỗi đêm ở Sài Gòn

Video
Quán bánh canh tôm tích tại quận 10 trung bình mỗi đêm bán được hơn 300 tô, đạt doanh thu gần 12 triệu đồng.