Quán hủ tiếu mực trong hẻm Sài Gòn thu gần 300 triệu một tháng

Video
Quán do gia đình anh Huỳnh Minh bán trong hẻm sâu ở quận 1, trung bình mỗi ngày bán 200 - 300 tô.