Quần thể gỗ trắc quý hiếm rộng hơn 500 ha

Video
Rừng đặc dụng Đăk Uy huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum có hơn 3.200 cây gỗ trắc, nhiều cây trên 100 tuổi được xây tường rào bảo vệ để tránh lâm tặc.