DMCA.com Protection Status

Quần thể tu viện lơ lửng trên những khối đá lớn

Video
Meteora là một trong những quần thể tu viện lớn và quan trọng nhất ở Hy Lạp. Sáu tu viện được xây dựng trên khối đá sa thạch khổng lồ và được ví như đang lơ lửng trong không gian.