Quảng Ninh: Hành động quyết liệt, bứt phá toàn diện

Video
Với quyết tâm đổi mới và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Quảng Ninh trong những năm qua đã vươn lên trở thành tỉnh nằm trong tốp đầu cả nước về phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ - du lịch, thu ngân sách…