Quảng Ninh ngập nặng, người dân dùng xuồng máy đi trên...đường bộ

Video
Sau 10 năm người dân huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh lại hứng chịu cơn “đại hồng thủy” lớn thứ 2 sau trận lũ lụt lịch sử năm 2008. Nước lũ dâng nhanh khiến cả huyện bị ngập nặng, cô lập hoàn toàn với các địa phương khác.