Quảng Trị thử nghiệm trồng sâm Ngọc Linh

Video
Hơn 1.100 cây sâm Ngọc Linh một năm tuổi được trồng thử nghiệm trong ba năm tại đỉnh đèo Sa Mù.