Quên rút chìa khóa, người phụ nữ mất chiếc xe máy khi đưa con vào lớp

Video
Người phụ nữ để chiếc xe máy phía trước rồi đưa con vào lớp học nhưng quên rút chìa khóa, vừa lúc 2 tên trộm đi ngang qua, một tên lao xuống trộm chiếc xe rồi tẩu thoát.