Quốc kỳ tung bay trong lễ diễu binh mừng chiến thắng

Video
Các khối vũ trang và nhân dân Việt Nam diễu binh trên con đường lịch sử vừa được gắn với tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong tiếng hò reo của hàng vạn người đứng 2 bên vỉa hè.
Xem thêm