Quy trình chống gian lận thi THPT quốc gia bằng công nghệ mã hóa

Video
Sau khi đề xuất sử dụng QR Code và tạo tranh luận trái chiều, kỹ sư điện tử ở TP HCM chi tiết hóa quy trình, tăng tính bảo mật cho kỳ thi.