Quy trình vắt nọc rắn độc để chế huyết thanh

Video
Những loài rắn độc thường được gây mê bằng khí CO2 trước khi vắt nọc để đảm bảo an toàn cho các nhà nghiên cứu.