Rằm tháng bảy: Một tháng bán 30 xe ô tô vàng mã

Video
Gần đến ngày rằm tháng 7, thị trường đồ vàng mã trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Theo chủ cơ sở chuyên bán vàng mã tại Văn Hội, Thường Tín, một tháng họ cung cấp đến 30 xe ô tô vàng mã cho thị trường.