Rắn đánh đu như cần gạt nước trên kính ô tô khiến tài xế thất kinh

Video
Con rắn bất thình lình xuất hiện trên kính trước, liên tục ngỏng đầu, đánh đu như cần gạt nước khiến tài xế hú vía.