Rắn hổ mang chúa cắn chết người ở Nghệ An

Video
Bị cắn một nhát vào tay nhưng ông Hòa vẫn cố bắt bằng được con rắn hổ mang chúa để bỏ vào bao tải nên tiếp tục bị cắn nhiều nhát, phải nhập viện với 10 dấu răng trong tình trạng trụy mạch, khó thở.