Rắn hổ mang chúa “đầu hàng” trước chú sóc nhỏ

Video
Hổ mang chúa dù có đáng sợ như thế nào đối với những loài động vật khác và cả con người nhưng nó lại phải khuất phục trước con sóc nhỏ.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT