Rắn hổ mang chúa săn rắn nước Olive

Video
Bản năng sát thủ, săn mồi của rắn hổ mang được thực hành ngay khi chúng vừa chào đời.