Rắn hổ mang chúa trốn trên giường ngủ

Video
Các nhân viên cứu hộ mất 30 phút để bắt con rắn hổ mang chúa sau khi nó trườn lên giường của một người phụ nữ.