Rắn phì châu Phi đoạt mạng chuột bằng nhát cắn tử thần

Video
Rắn phì châu Phi nằm rình rồi lao ra tấn công chuột, tiêm nọc độc khiến con mồi không thể bỏ chạy.