Rap News số 13: Triệu trái tim hướng về Biển Đông

Video
Rap News số 13 của báo điện tử Vietnam Plus tóm lược những diễn biến chính tuần qua của cuộc đấu tranh chính nghĩa, vì chủ quyền đất nước thiêng liêng của người Việt Nam.